Monday, May 31, 2010

BORANG SOAL SELIDIK

PERANAN ICT TERHADAP PEMBANGUNAN AKHLAK REMAJA

OBJEKTIF KAJIAN
a) Mengenalpasti pelakuan positif dan negatif remaja terhadap penggunaan ICT
b) Melahirkan remaja yang berakhlak mulia

JANTINA : LELAKI / PEREMPUAN
UMUR : _____________
FAKULTI : _____________

Sila bulatkan pada nombor 1-5 bagi soalan di bawah.
( 1-Sangat tidak setuju , 2-Tidak setuju , 3-Tidak pasti , 4-Setuju , 5- Sangat setuju )

NO. SOALAN
1 Masyarakat Barat menggunakan penyebaran internet untuk memusnahkan pembangunan remaja sekarang.
1 2 3 4 5
2 Remaja yang tidak selalu melayari internet lebih berakhlak berbanding remaja yang sering melayari internet.
1 2 3 4 5
3 Penggunaan internet mampu meruntuhkan akhlak dan sahsiah diri remaja.
1 2 3 4 5
4 Penggunaan internet boleh memberi kesan yang baik terhadap pembangunan remaja.
1 2 3 4 5
5 Perkembangan internet lebih menjurus kesan positif kepada remaja berbanding kesan negatif.
1 2 3 4 5
6 Ibu bapa patut dipersalahkan akibat tidak memantau pengunaan internet oleh anak-anak.
1 2 3 4 5
7 Remaja lebih suka melayari laman-laman web yang tidak bermoral berbanding yang berilmiah.
1 2 3 4 5
8 Video-video yang tidak bermoral merupakan penghalang utama terhadap pembangunan remaja.
1 2 3 4 5
9 Penggunaan video tanpa kawalan terutamanya sejak kanak-kanak memberi impak yang besar terhadap pembangunan remaja kelak.
1 2 3 4 5
10 Menonton video-video lucah membantu dalam pendidikan seks remaja.
1 2 3 4 5
11 Kecanggihan permainan video memberi kesan negatif terhadap pembangunan remaja.
1 2 3 4 5
12 Remaja banyak menghabiskan masa dengan bermain permainan video dalam kehidupan seharian.
1 2 3 4 5
13 Teknologi telefon bimbit yang semakin pesat sekarang memudahkan remaja untuk menggunakannya dengan lebih bebas.
1 2 3 4 5
14 Kempen kesedaran wajar dijalankan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan internet oleh remaja.
1 2 3 4 5
15 Kempen kesedaran yang dijalankan mampu memberi impak yang positif terhadap pembangunan remaja.
1 2 3 4 5


-posted by ijad & asma-

1 comments:

UserCromok30 said...

betul tuw yang di atas yang telah ditaip ...

Post a Comment